درباره‌ی خرد مؤسسه منظومه خِرد از سال ۱۳۷۹ فعالیت اثربخش خود را آغاز کرده است.

چشم انداز مؤسسه:
تبدیل شدن به یک مؤسسه‌ی تراز جهانی
یعنی مؤسسه‌ای با ویژگی‌های زیر:

 • عملکرد بالا
 • تعهد بالا
 • یادگیری مستمر

مأموریت مؤسسه و مدارس:

 • عملکرد بالا
 • مأموریت مؤسسه: کمک به افراد جامعه برای توانمندتر شدن
 • مأموریت مدارس: ایجاد محیطی برای توسعه‌ی شخصی اعضای سیستم در حد بالاترین توان بالقوه‌ی خودشان

واحدهای فعال در مؤسسه:

 • مدارس خِرد، شامل: پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه‌۱، متوسطه‌۲ و پیش‌دانشگاهی و هنرستان
 • واحد توسعه سازمانی
 • واحدفناوری اطلاعات
 • واحد آزمون
 • واحد مشاوره
 • خانه‌ی هنر خِرد
 • انتشارات منظومه‌ی خِرد
 • مجموعه‌ی ورزشی