کارگاه ارتباط مؤثر با نوجوانان
۱۴۰۰/۰۵/۱۰

در این کارگاه که برای اولیای پایه هفتم برگزار شده بود، به بررسی راه های برقراری ارتباط سازنده با نوجوانان پرداخته شد. کارگاه با پخش بخشی از یک انیمیشن و طرح چند سوال آغاز گردید. در طول کارگاه از فعالیت‌های متعددی مثل استفاده از داستان، روایت، بیان احساسات و ... برای انتقال مفاهیم استفاده شد. هدف از کارگاه این بود که در پایان آن، والدین با تعدادی از راههای کاربردی برای پایه ریزی یک رابطه موثر با نوجوانانشان آشنا بشوند و بتوانند آنها را به کار بگیرند.