اولین برنامه کانال تلویزیونی دبستانی
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

اولین برنامه‌ی کانال آزمایشی دبستان خرد روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، به صورت مجازی برگزار شد. موضوع این برنامه‌ی یک ساعته معرفی «غارهای زنده و غار زنده‌ی ایران» بود. ابتدا دانش‌آموزان با چگونگی تشکیل غار، غارهای زنده و مرده و غار زنده‌ی چال نخجیر آشنا شدند و آخرین اخبار در مورد غارهای ایران را شنیدند. در پایان این برنامه، مصاحبه‌ای درباره‌ی تغییر رتبه‌بندی غارهای عمودی ایران پخش شد و دانش‌آموزان با مرتفع‌ترین غار عمودی ایران آشنا شدند. پس از آن مژده هنری، طبیعت‌گرد ایرانی، از تجربه خود به عنوان یک طبیعت‌گرد گفت و نصرالله کسراییان، عکاس طبیعت‌گرد ایرانی را به دانش‌آموزان معرفی کرد. این برنامه‌ی تلویزیونی با مسابقه‌ی «چقدر ایران را می‌شناسم؟» به پایان رسید.