مقایسه کتاب و فیلم «زنان کوچک»
۱۴۰۰/۰۶/۱۰

در برنامه فرهنگی این هفته متوسطه ۱، بخش‌هایی از فیلم زنان کوچک به کارگردانی گرتا گرویک نمایش داده شد و درباره تفاوت‌های آن با فیلم گفتگویی شکل گرفت. در این جلسه به مفهوم اقتباس ادبی در سینما و مثال‌هایی از آن پرداخته شد. در این فیلم که سال ۲۰۱۹ ساخته شده، گرتا گرویک روایت خطی کتاب را به یک روایت رفت‌وبرگشتی در زمان تبدیل کرده است. همچنین دیالوگ‌هایی برای شخصیت‌های زن این فیلم نوشته که بعضی در کتاب نبودند.
دانش‌آموزان درباره این تفاوت‌ها و این‌که یک هنرمند تا چه حد اجازه دارد در اثر نویسنده/مولف اصلی دست ببرد صحبت کردند.