جشن آشنایی خانه کودک
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
و ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

جشن آشنایی خانه کودک در روزهای ۲۴ و ۲۷ شهریور برگزار شد. این برنامه در ۵ سانس مختلف در حیاط متوسطه ۱ اجرا شد. در این برنامه نوآموزان در گروه‌های کوچک ضمن آشنایی با کادر و مربیان خانه کودک به بازی‌های گروهی پرداختند. آنها پرنده آرزوهای‌شان را رنگ‌آمیزی کردند و روی آن‌ها آرزوی‌شان را نوشتند. در پایان بسته‌های آموزشی پاییز و هدایای روز کودک را تحویل گرفته و با پذیرایی کوچکی خانه کودک را به امید دیدار زودهنگام بعدی ترک کردند.