شروع ترم پاییز مدرسه زبان خرد از ۱۰ مهر
۱۴۰۰/۰۷/۰۴

برای هماهنگی و ثبت‌نام در کلا‌س‌های ترم پاییز زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی مدرسه زبان خرد، می‌توانید شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با شماره‌ تلفن ۲۷۶۸۲۲۰۲ (خانم مزینانی) تماس بگیرید.