معارفه حضوری دانش‌آموزان دبستان
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

پایه‌ی اول

روز ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبستان به مدرسه آمدند تا در جشن شکوفه‌ها شرکت کنند. دانش آموزان در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم‌بندی شده ‌بودند. آن‌ها ضمن گرفتن کتاب‌های درسی و وسایل آموزشی مورد نیاز در طول سال تحصیلی، فرصت یافتند تا با معاون پایه و معلم‌های خود آشنا شوند و دیدار و گفتگو داشته باشند. پیش از این دیدار، ابتدا معاینه پزشکی دانش‌آموزان انجام شد. سپس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظر معلم‌ها به کلاس‌های هدایت شدند.
معلم‌ها پس از خوشامدگویی، سیستم مدیریت یادگیری (ال ام اس) را به دانش آموزان خود یاد دادند. بعد از نشان دادن و معرفی کتاب‌های درسی، بچه‌ها مشغول درست کردن یک کارت پستال شدند. ضمن این فعالیت، معلم‌ها مهارت‌های کار با قیچی و طرز در دست گرفتن مداد را در تک تک بچه‌ها بررسی و ارزیابی کردند. در پایان این فعالیت، معلم‌ها متنی را به عنوان یادگاری روی کارت تبریک نوشتند و از بچه‌ها خداحافظی کردند.

پایه‌ی دوم
روز ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دانش‌آموزان پایه دوم دبستان در گروه‌های ۷ نفره به مدرسه آمدند. دانش‌آموزان ضمن گرفتن کتاب‌های درسی و وسایل آموزشی مورد نیاز در طول سال تحصیلی، فرصت یافتند با معلم‌های خود آشنا شوند. پیش از این دیدار، ابتدا معاینه پزشکی دانش‌آموزان انجام شد. سپس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظر معلم‌ها به کلاس‌های خود رفتند. معلم‌ها کتاب مکمل فارسی را به دانش‌آموزان معرفی کردند و فصل اول کتاب را با هم خواندند. در این دیدار، بچه‌ها با معلم‌های زبان، علوم و ورزش نیز دیدار کردند.

پایه‌ی سوم
روز شنبه ۲۷ شهریور، دانش‌آموزان پایه‌ی سوم در گروه‌های ۱۰ نفره به مدرسه آمدند. بچه‌ها به کتابخانه‌ی دبستان رفتند و معاینه پزشکی از آن‌ها به عمل آمد. سپس به کلاس‌های خود رفتند. در کلاس بچه‌ها با معاون پایه، معلم‌های ریاضی، علوم، فارسی و هنر آشنا شدند. همچنین در بخشی از این دیدار، معاون‌های فوق‌برنامه هم با دانش‌آموزان دیدار داشتند و برنامه‌های فرهنگی این سال تحصیلی را معرفی کردند. هر گروه پس از ۴۵ دقیقه با رعایت فاصله از کلاس خارج شد و بسته‌ها و کتاب‌های آموزشی خود را دریافت کرد.

پایه‌ی چهارم
روز یکشنبه ۲۸ شهریور، از ساعت ۹ تا ۱۱، دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم در سه کلاس و در گروه‌های ۹ نفره در مدرسه حاضر شدند. ابتدا معاینه پزشکی از بچه‌ها صورت گرفت. سپس در کلاس‌های خود با معلم‌های ریاضی، فارسی، علوم و اجتماعی آشنا شدند و ضمن انجام فعالیت‌هایی همسو با موضوعات درسی به معرفی و توصیف خود پرداختند. این برنامه با دریافت کتاب‌‌ها و بسته‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان به پایان رسید.

پایه‌ی پنجم
روز چهارشنبه ۲۴ شهریور، دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم در گروه‌های ۱۰ نفره به مدرسه‌ آمدند. ابتدا پزشک دبستان معاینه پزشکی بچه‌ها را انجام داد. سپس بچه‌ها برای دیدن کلاس‌های خود به طبقه‌ی سوم دبستان رفتند و با معلم‌های ریاضی، فارسی و علوم آشنا شدند و دیدار کردند. سپس کتاب‌ها و وسایل آموزشی خود را تحویل گرفتند.

پایه‌‌ی ششم
 روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور، از ساعت ۹ تا ۱۳، دانش‌آموزان پایه‌ی ششم در گروه‌های ۸ نفره برای آشنایی با کلاس و معلم‌ها به مدرسه آمدند. پیش از دیدار با معلم‌ها، ابتدا پزشک دبستان معاینه پزشکی لازم را انجام داد. آن‌گاه بچه‌ها در کلاس با معاون پایه و معلم‌ها آشنا شدند و معلم‌ها توضیحاتی در مورد انتظارات آموزشی و رفتاری به دانش‌آموزان دادند. در پایان، بچه‌ها کتاب‌های درسی و بسته‌های آموزشی را تحویل گرفتند.