کسب مدال نقره‌ی کشوری در المپیاد ریاضی و ادبی
۱۴۰۰/۰۷/۱۷

دانش‌آموزان پایه دوازدهم خرد موفق به کسب مدال نقره‌ی کشوری در المپیادهای ریاضی و ادبی شدند. خانم کیانا زرکوب، دانش‌آموز پایه دوازدهم انسانی در المپیاد ادبی مدال نقره‌ی کشوری را کسب کردند و خانم هستی صلصالی، دانش‌آموز پایه دوازدهم ریاضی موفق به کسب مدال نقره‌ی کشوری در المپیاد ریاضی شدند.
تيم مديريت، كادر آموزشی، اجرايی و اداری مدارس خرد در پیامی از تلاش و پشتکار این دانش‌آموزان تقدیر کردند.

«دانش‌آموزان عزیز پایه دوازدهم
سرکار خانم کیانا زرکوب و هستی صلصالی

همه‌ی ما انسان‌ها رؤیاهایی داریم، اما تنها عده‌ای از ما برای تحقق رؤیاها‌ی‌مان برنامه‌ریزی می‌کنیم و آماده‌ی مواجهه با هر مانعی که بر سر راه‌مان قرار بگیرد هستیم. شما، یکی از آن افراد هستید.
مأموریت مدرسه‌های‌ خرد، پرورش افرادی است که رؤیاهایی بزرگ دارند؛ برای تحقق این رؤیاها تلاش می‌کنند و با تحقق رؤیاهایشان توانمندتر می‌شوند. مطمئن هستیم که با روحیه‌ی تلاش‌گری و مهارت شما در حل مسئله و کار تیمی، «کسب مدال نقره‌ی کشوری در المپیاد ادبی» و «کسب مدال نقره‌ی کشوری در المپیاد ریاضی» تنها یکی از موفقیت‌هایی است که در زندگیِ پیش‌روی شما قرار دارد. تبریک صمیمانه‌ی ما را برای این موفقیت و موفقیت‌های پیش‌رو پذیرا باشید.»