اردوی باغ کتاب
۱۴۰۰/۱۰/۲۸

نوآموزان خانه کودک در روز سه‌شنبه ۲۸ دی ماه به اردوی باغ کتاب رفتند.
این اردو با محوریت دوستی با کتاب و با اهداف نحوه انتخاب کتاب، سواد مالی و شناختن نشرهای معتبر در حوزه کودک برگزار شد.