کارگاه «زبان عشق نوجوانان» برای والدین
۱۴۰۰/۱۲/۰۸

روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰، کارگاه اولیای پایه‌ی هشتم با عنوان «زبان عشق نوجوانان» به تسهیل‌گری مشاور پایه خانم شقایق طبعی برگزار گردید. در ابتدا مروری بر کارگاه‌های قبلی و ویژگی‌های دوره‌ی نوجوانی شد و پس از آن ضرورت و اهمیت بحث در رابطه با عشق و محبت خانواده توضیح داده شد. منبع اصلی برای طراحی این کارگاه کتاب «پنج زبان عشق نوجوانان» نوشته دکتر گری چپمن و ترجمه سیمین موحد بود.
به گفته این کتاب پنج زبان عشق نوجوانان شامل کلام تایید‌آمیز، تماس فیزیکی، وقت گذاشتن برای یکدیگر، خدمت کردن به یکدیگر و هدیه دادن است.