هفته مشاغل پیش‌دبستان
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۱۴۰۱/۰۲/۰۷

در هفته‌ی مشاغل، پیش‌دبستان خرد میزبان تعدادی از مادران بود که تخصص خود را به نوآموزان معرفی کردند. نوآموزان با طراحی شهری آشنا شدند و در کنار هم فضای بازی و پارک طراحی کردند. از مهندسی سازه شنیدند و با فرآیند پل‌سازی آشنا شدند.
بانک را به کلاس آوردند و با بانک‌داری، حساب پس‌انداز، اسکناس، دستگاه پول‌شمار، دستگاه پوز، دستگاه تشخیص اصالت اسکناس و چگونگی کار با آن‌ها آشنا شدند.