دورهمی خانوادگی افطار در خانه کودک
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه‌ی افطار مشارکتی خانه کودک در تاریخ چهارشنبه ۷ اردیبهشت در فضای حیاط متوسطه ۱ با حضور خانواده‌ها و کادر خانه کودک برگزار شد.
یک ساعت قبل از اذان مغرب گرد هم آمدیم. با کمک خانواده‌های گرامی سفره افطار را پهن کردیم و خوراکی که هر خانواده از منزل برای تقسیم با دوستان آورده بود را در سفره گذاشتیم.
سپس مراسم نیایش و دعای هنگام اذان را به‌جا آوردیم و بعد در کنار هم افطار را صرف کردیم و در آخر ساعتی را به بازی‌ و معاشرت پرداختیم.