مؤسسه منظومه خرد

چشم‌انداز مؤسسه: تبدیل شدن به یک مؤسسه‌ی تراز جهانی

یعنی مؤسسه‌ای با ویژگی‌های زیر:

 • عملکرد بالا
 • تعهد بالا
 • یادگیری مستمر
 • مأموریت مؤسسه: کمک به افراد جامعه برای توانمندتر شدن
  مأموریت مدارس: ایجاد محیطی برای توسعه‌ی شخصی اعضای سیستم در حد بالاترین توان بالقوه‌ی خودشان

  بیشتر ...


  مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره مجتمع آموزشی خرد

  «در کنار هم خود را می‌شناسیم، واقعیت را می‌پذیریم و با معنا زندگی می‌کنیم.»
  فعالیت‌های مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره مجتمع آموزشی خرد شامل مشاوره‌های فردی در زمینه‌ی تحصیلی، شغلی و ازدواج می‌شود. همچنین خدمات روان‌درمانی فردی و گروهی با رویکردهای مختلف روان‌پویشی، رفتاری شناختی، هیجان مدار ، طرحواره و رفتار درمانی دیالکتیک را در بر می‌گیرد.


  خردنامه

  خردنامه، نشریه‌ی الکترونیکی مدرسه‌ی خرد است که تمام مطالب آن را دانش‌آموزان و معلم‌های خرد تهیه می‌کنند. این نشریه شامل بخش‌های مختلف ادبی، علمی و هنری است.
  خردنامه در اولین ماه هر فصل منتشر می‌شود

  بیشتر ...