آموزش و پرورش خِرَد برای ارتقای کیفیت زندگی، تحصیلات عالی و کار در قرن بیست و یکم

آموزش مهارت‌های قرن بیست‌ و یکم بخشی از جنبش رو به رشد بین‌المللی است که بر مهارت‌های موردنیاز دانش‌آموزان، برای موفقیت در یک جامعه‌ی به سرعت در حال تغییر و دیجیتال، تمرکز دارد. از این رو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در مقاله‌ای با نام «مهارت‌های یادگیری قرن بیست و یکم» آن را معرفی کرده و در سال‌های اخیر، تقریباً در همه‌ی کتاب‌های درسی و در همه‌ی پایه‌ها به آموزش و گسترش این مفاهیم توجه کرده‌است. پروژه‌ی آموزش و پرورش قرن بیست و یکم در موسسه منظومه خرد از ابتدای سال ۱۳۹۹ شکل گرفت. هدف از انجام این پروژه، آموزش موثر موضوعات و مهارت‌‌های موردنیاز دانش‌آموزان برای ارتقای کیفیت زندگی، تحصیلات عالی و کار در دنیایی است‌ که مشخصه‌ی اصلی آن، تغییرات گسترده و پیش‌بینی نشده است.
سواد مالی،سواد محیط زیست، بهره‌وری و پاسخ‌گویی، مهارت‌های اجتماعی، همکاری برای تولید مشترک، تفکر نقادانه، خلاقیت، سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعات و سواد فناوری از جمله‌ی این مهارت‌ها هستند.

مراحل مختلف این پروژه به‌صورت زیر است:
۱- مرحله‌ی مطالعاتی اولیه: بررسی اجمالی آموزش و پرورش قرن بیست و یکم، با تمرکز بر انگیزه‌‌های ایجاد یک مدل یادگیری جدید، شایستگی‌های مورد نیاز یادگیرندگان برای عملکرد موثر در قرن بیست و یکم، تعلیم و تربیت مورد نیاز برای پرورش آن شایستگی‌ها و همچنین مدل‌ها و چهارچوب‌‌های ارائه‌شده برای آموزش قرن بیست و یکم 
۲- مرحله‌ی شناسایی وضعیت فعلی: شناسایی وضعیت فعلی آموزش موضوعات و مهارت‌‌های قرن بیست و یکم در مقاطع مختلف خرد، در درس‌ها و پایه‌های مختلف
۳- مرحله‌ی برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی برای آموزش موضوعات و مهارت‌‌های قرن بیست و یکم و به‌کارگیری روش‌های تعلیم و تربیت مناسب در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۴- مرحله‌ی استانداردسازی: تعیین استانداردهای آموزشی برای آموزش هر یک از موضوعات و مهارت‌‌های قرن بیست و یکم
۵- مرحله‌ی نظارت: نظارت بر چگونگی ارائه‌ی آموزش با توجه به مراحل سوم و چهارم پروژه
۶- مرحله‌ی ارزیابی و بازنگری: ارزیابی آموزش موضوعات و مهارت‌‌های قرن بیست و یکم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بازنگری فرایند برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

سه مرحله‌ی اول پروژه انجام شده‌اند. مرحله‌ی چهارم به‌صورت تدریجی در جریان است و مرحله‌ی پنجم در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. در پایان سال تحصیلی مرحله‌ی ششم انجام خواهد شد. مراحل سوم تا ششم، در چرخه‌های بعدی پروژه در سطحی متفاوت تکرار می‌شوند.