نقد داستان «دو قرص نان»
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

در برنامه‌ فرهنگی برگزار شده در ۱۳ مرداد به نقد داستان «دو قرص نان» از او هنری پرداخته شد و شرکت‌کنندگان به گفتگو در این زمینه پرداختند. گروه نگارش هدایت و همراهی گفتگوها را برعهده داشتند. در ابتدای برنامه فایل صوتی داستان که توسط یکی از دانش‌آموزان تهیه شده بود پخش و سپس گفتگو آغاز شد. لازم به ذکر است فایل صوتی و متن در روزهای قبل در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته بود.