جلسات معارفه‌ی حضوری نوآموزان پیش‌دبستان
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

بخشی از برنامه‌ی معارفه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵و ۱۶ شهریور در واحد پیش‌دبستان و حیاط برگزار شد؛ نوآموزان ضمن دیدار با مربیان درس دانش و ورزش با فضای پیش‌دبستان آشنا شدند و به ساخت یک سَرمدادی و بازی‌های گروهی و ورزشی پرداختند.
جلسات روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریور در حیاط متوسطه ‌۱ برگزار شد؛ نوآموزان با سایر مربیان پیش‌دبستان (کامپیوتر، زبان‌آموزی و نمایش) آشنا شدند طی یک فعالیت دست‌ورزی، درخت‌ دانش پیش‌دبستان را تکمیل کردند و به بازی‌های گروهی پرداختند. در پایان برنامه به همراه والدین عکس یادگاری گرفتند و اولین بسته‌ی آموزشی را دریافت کردند.