معارفه‌ی حضوری دانش‌آموزان متوسطه ۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۴۰۰/۰۶/۳۰

روز ۲۸، ۲۹و ۳۰ شهریورماه، با امید به پایان یافتن شرایط کرونایی، تعدادی از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم در مدرسه گرد هم آمدند. دانش‌آموزان با معلم‌های عربی، دینی و قرآن، ریاضی، نگارش، شیمی و فیزیک دیدار کردند. پس از آن که توضیحات و معارفه در فضای آمفی‌تئاتر مدرسه انجام شد، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانش‌آموزان در چند گروه و در مسیر متفاوت به بازدید از فضای مدرسه پرداختند. این بازدید شامل آزمایشگاه‌ها، کتابخانه، سایت کامپیوتر و طبقات متوسطه ۱ بود. در انتها آنها با دریافت جزوات، کتاب‌های درسی و کمک آموزشی از مدرسه خارج شدند.