روز دانش‌آموز دبستان
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

دبستان خرد به صورت آنلاین و حضوری روز دانش‌آموز را جشن گرفت.
در برنامه‌ی حضوری دانش‌آموزان هر مقطع در گروه‌های کوچک در حیاط دبستان جمع شدند و بلال کباب کردند و در برنامه‌ی آنلاین پایه‌های دوم تا ششم در تاریخ ۱۱ و ۱۵ آبان در مسابقاتی شرکت کردند.