کارگاه‌های مجازی پرورش نوجوانان برای اولیای پایه هشتم

در ماه آذر دو کارگاه مجازی در دو حیطه متفاوت پرورش نوجوانان برای اولیای پایه هشتم خرد برگزار شد.

کارگاه اول: فرزندپروری در عصر دیجیتال با تسهیل‌گری خانم نرگس نقوی
۱۴۰۰/۰۹/۲۲

در این کارگاه که مخاطب آن اولیای پایه هشتم بودند به چالش‌های فرزندپروری در عصر دیجیتال و چالش‌هایی که والدین امروزی با آن مواجهه هستند پرداخته شد و از نیازهای زندگی در دنیای دیجیتال صحبت شد.
هدف از این کارگاه توانمندسازی خانواده‌ها برای رسیدن به چهارچوب مشخص در زندگی بر اساس نیازها، ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر خانواده‌ بوده است.

کارگاه دوم: نقش اولیاء در پرورش عزت نفس نوجوانان با تسهیل‌گری شقایق طبعی
۱۴۰۰/۰۹/۲۲

در این کارگاه که مخاطب آن اولیای پایه هشتم بودند، عزت نفس نوجوانان تعریف شد و به تفاوت آن با اعتماد به نفس پرداخته شد. پس از آن درباره‌ی عوامل موثر در ارزشمندی هر نوجوان بحث شد و نقش اولیا در پرورش عزت نفس نوجوان به دو عامل مهم خلاصه شد: عامل اول سبک‌های فرزندپروری و عامل دوم حمایت اولیا در جهت برطرف شدن نیازهای اساسی نوجوان. پس از آن به رفتارهای مخرب عزت‌نفس و رفتارهای پرورش‌دهنده عزت نفس پرداخته شد و در پایان کارگاه اسلایدها و منابع در اختیار اولیا قرار گرفت.