دومین دوره‌ی وبینارهای موسسه منظومه خرد برگزار شد

دوره‌ی دوم وبینارهای موسسه منظومه خرد با دو محور «مدرسه و تفکر سیستمی» و «شناخت و فراشناخت در مدرسه» با هدف طرح این موضوعات آموزشی با معلمان و افراد فعال در حوزه‌ی آموزش در ۲ روز برگزار شد. در این وبینارها بعد از طرح موضوع، ارائه‌دهندگان از تجربه‌های خود در به‌کارگیری این مهارت‌ها صحبت کردند. در ادامه دقایقی هم به پرسش و پاسخ گذشت. البته در فرصت کوتاه وبینار فقط چراغ کوچکی در ذهن شرکت‌کنندگان روشن شد تا در ادامه خودشان مسیر را دنبال کنند و برای توسعه‌ی حرفه‌ای‌شان برنامه‌ریزی کنند.
زیرعنوان‌ وبینارها

روز اول: مدرسه و تفکر سیستمی

بینایی سیستمی / خانم لیلی محمدحسین و خانم اکرم سعادت
افزایش مشارکت دانش‌آموزان در آموزش غیر حضوری / خانم راحله زارعی برقراری ارتباط مؤثر با کودکان / خانم اهرابی


روز دوم: شناخت و فراشناخت در مدرسه

سنجش مؤثر در آموزش غیر حضوری / خانم شیخ‌ها و خانم علی اصغری پرورش مهارت فراشناخت / خانم فریبا محمدحسین و خانم عسل ارشدی ابزارهای مستندسازی / خانم سوده‌ اصغریان

فیلم‌های دوره‌ی اول وبینارها با موضوع «تجربیات مجازی من، ارزشیابی» و فیلم‌های دوره‌ی دوم با موضوع «مدرسه و تفکر سیستمی» در صفحه‌ی آپارات موسسه موجود است.