جشن عبادت دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان
۱۴۰۰/۱۲/۰۹

جشن عبادت دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان، دوشنبه ۹ اسفند ماه برگزار شد. پروژه‌ه‌های فارسی، علوم، کامپیوتر، هنر، نمایش، موسیقی، قرآن، زبان و فعالیت آنلاین ریاضی در این برنامه‌ به نمایش گذاشته شد. این پروژه‌ها با اهداف رشد، سپاسگزاری و مسئولیت‌پذیری تنظیم و اجرا شده بود.