هفته مشاغل در متوسطه ۱
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

هر سال برنامه‌ای با عنوان هفته مشاغل برای آشنایی دانش‌آموزان پایه نهم با مشاغل مرتبط با رشته‌های انسانی، هنر، ریاضی و علوم تجربی برگزار می‌شود.
در مدرسه خرد این فرآیند با بررسی عناوین شغلی اولیای دانش‌آموزان متوسطه ۱ و ۲ و هم‌چنین دانش‌آموختگان این مجموعه، در هر یک از این رشته‌ها آغاز می‌گردد. پس از انتخاب مشاغل مورد‌نیاز برای معرفی که طیف وسیع و متنوعی از مشاغل هر رشته را شامل می‌شود، هماهنگی با اولیا و برنامه‌ریزی برای ارائه صورت می‌گیرد. تلاش مشاور پایه بر این است که بتواند با همکاری معاونین سایر واحدها عناوین متنوع‌تری از مشاغل را برای استفاده دانش‌آموزان فراهم نماید. 
امسال نیز این برنامه در چهار روز ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فروردین برگزار گردید. روز اول مشاغل مرتبط با گروه ریاضی، روز دوم مشاغل مرتبط با گروه علوم تجربی، روز سوم مشاغل گروه انسانی و روز چهارم مشاغل مرتبط با گروه هنر توسط اولیای دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان خرد مورد بررسی و معرفی قرار گرفت. هر یک از این جلسات به مدت دو ساعت برگزار گردید و زمینه مناسبی را برای آشنایی دانش‌آموزان با چشم‌انداز مشاغل مختلف ایجاد کرد.