جلسه آنلاین آشنایی والدین و دانش‌آموزان با مقطع متوسطه ۲

اولیا و دانش‌آموزان گرامی مجتمع آموزشی خرد به منظور آشنایی با مقطع متوسطه دو (دبیرستان و هنرستان) همایشی ترتیب داده است. لینک شرکت در جلسه:

http://Skyroom.online/ch/kherad/hamayesh

برای وارد شدن به لینک از گزینه‌ی مهمان استفاده کنید.